Slovensky | English
Znalosti: 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2001

» Dôležité termíny

Zaslanie abstraktu 7. 10. 2007
Zaslanie príspevku 14. 10. 2007
Informácia o výsledku posudzovania príspevku 19. 11. 2007
Zaslanie posteru alebo prezentácie výskumného projektu 2. 12. 2007
Informácia o výsledku posudzovania 17. 12. 2007
Termín skorej registrácie 9. 01. 2008
Odovzdanie príspevku do tlače 11. 01. 2008
Termín skorej platby 11. 01. 2008
Konferencia Znalosti 2008 13. – 15. 02. 2008