Slovensky | English
Znalosti: 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2001

» Hlavné témy konferencie

 • objavovanie znalostí v databázach, prúde dát a udalostí, strojové učenie
 • získavanie a reprezentácia znalostí od experta
 • vyhľadávanie informácií, textové a multimediálne databázy, modelovanie podobnosti, extrakcia vlasností z dát
 • znalostné systémy
 • webové a gridové služby
 • multi-agentové technológie
 • sémantická anotácia dokumentov
 • sémantický web a webové služby
 • znalostné ontológie a ďalšie konceptuálne modely
 • spracovanie prirodzeného jazyka
 • znalostný manažment vrátane aspekov firemnej praxe a implicitných znalostí
 • znalostné gridy
 • jazyky vzorov a používateľské rozhrania
 • aplikácie znalostných systémov

Odporúčame autorom pozvaných prednášok a vybraných príspevkov prezentovaných na konferencii Znalosti 2008, aby prihlásili rozšírené verzie príspevkov na publikovanie v časopise Computing and Informatics. Prihlásené príspevky budú posúdené recenzentmi. Prijatie príspevku je podmienené rozhodnutím recenzentov.