Slovensky | English
Znalosti: 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2001


» Informácie o platbe a výške vložného

Termín skorej registrácie je 9. 1. 2008. Účastníci registrovaní do 9. 1. 2008 platia redukované vložné 4400 Sk (resp. študentské redukované vložné 2800 Sk), kde je termín skorej platby 11. 1. 2008.

Platby po 11. 1. 2008 sú vo výške štandardneho vložného 5000 Sk (resp. študentské štandardné vložné 3200 Sk). Účastníci registrovaní po 9. 1. 2008 platia štandardné vložné 5000 Sk (resp. študentské štandardné vložné 3200 Sk).

Oznámenie o platbe alebo avízo zašlite na adresu (znalosti2008 [at] fiit.stuba.sk) alebo faxom 00 421 2 65420587.

» Registrácia

Osobné informácie
 1. povinné

 2. povinné

Kontaktné informácie
 1. povinné

Organizácia
 1. povinné

 1. povinné

 2. povinné

 3. povinné

 4. povinné

 1. povinné

 2. povinné

Vložné
 1. povinné

  Vložné pokrývá konferenčný poplatok, cenu zborníka, obedy a večere v dobe konania konferencie.

Strava a ubytovanie
 1. Ubytovanie pri registracii po 15.1.2008 nezabezpečujeme.

Poznámka
 1. Špeciálne požiadavky

Záväzne sa prihlasujem na 7. ročník konferencie Znalosti 2008 (http://znalosti2008.fiit.stuba.sk/) a uhradím vložné na účet 2663040002/1100, variabilný symbol: 13022008, TATRA BANKA, a.s. Vajanského nábr. 5, P.O. BOX 50, 810 11 Bratislava 111, Slovenská republika, IBAN: SK03 1100 0000 0026 6304 0002, SWIFT KÓD: TATR SK BX.
Nadácia pre rozvoj informatiky, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Správca nadácie: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD, IČO: 31751326, DIČ: 2020922816.