Slovensky | English
Znalosti: 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2001

» Informácie o platbe a výške vložného

Termín skorej registrácie je 20. 12. 2007. Účastníci registrovaní do 20. 12. 2007 platia redukované vložné 4400 Sk (resp. študentské redukované vložné 2800 Sk), kde je termín skorej platby 11. 1. 2008.

Platby po 11. 1. 2008 sú vo výške štandardneho vložného 5000 Sk (resp. študentské štandardné vložné 3200 Sk). Účastníci registrovaní po 20. 12. 2007 platia štandardné vložné 5000 Sk (resp. študentské štandardné vložné 3200 Sk).

Bankové spojenie pre úhradu konferenčného poplatku:
Banka: TATRA BANKA, a.s, číslo účtu: 2663040002/1100, SWIFT: TATR SK BX, IBAN: SK03 1100 0000 0026 6304 0002, Variabilný symbol: 13022008

Oznámenie o platbe alebo avízo zašlite na adresu (znalosti2008 [at] fiit.stuba.sk) alebo faxom 00 421 2 65420587.

» Registrácia

Skorá registrácia bude spustená vo štvrtok 29. 11. 2007.