Slovensky | English
Znalosti: 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2001

» Program

Streda (13. 2. 2008)
11:00 - 13:00 registrácia
13:00 - 13:10 otvorenie - miestnosť KS (Václav Snášel, Pavol Návrat)
13:10 - 14:10 pozvaná prednáška - miestnosť KS (chair: Václav Snášel)
Katarzyna Wegrzyn-Wolska: New challenges of Search Engines (prezentácia)
14:10 - 14:40 občerstvenie
14:40 - 16:20 sekcia A (dlhé príspevky) - miestnosť Z80 (chair: Karel Ježek)
Radek Mařík: Ontological Re-Classifications of Instances
Vojtěch Svátek, Ondřej Šváb: Towards Retrieving Scholarly Literature via Ontological Relationships
Karol Furdík, Ján Paralič, Pavel Smrž: Classification and automatic concept map creation in eLearning environment
Anton Andrejko, Mária Bieliková: Porovnávanie inštancií ontologických konceptov
14:40 - 16:20 sekcia B (dlhé príspevky) - miestnosť Z60 (chair: Stanislav Krajči)
Václav Snášel, Pavel Krömer, Jan Platoš: Benchmarking Hybrid Selection and Adaptive Genetic Operators
Roman Barták, Ondřej Čepek, Martin Hejna: Temporal Reasoning in Nested Temporal Networks with Alternatives
Lenka Nováková, Filip Karel, Petr Aubrecht, Marie Tomečková, Jan Rauch, Olga Štěpánková: Hledání zajímavých podskupin definovaných pomocí trendů v časových oknech
Martin Polovinčák, Hussam M. Dahwa, Václav Snášel: Changes of Visualised Data after Concept Lattice Reduction Using Matrix Decompositions
16:20 - 16:50 občerstvenie
16:50 - 17:40 sekcia C (dlhé príspevky) - miestnosť Z80 (chair: Vojtěch Svátek)
Jiří Jelínek: Identifikace tématických sociálních sítí
Stanislav Krajči, Jana Krajčiová: Sociálne siete a fuzzy formálna konceptová analýza
16:50 - 17:40 sekcia D (dlhé príspevky) - miestnosť Z60 (chair: Roman Barták)
Marián Lekavý, Jozef Wagner: Various Uses of Potential Map in a Soccer Game
Jozef Šiška, Michal Turček, Milutín Krištofič: Logic Programming and Knowledge Representation in Computer Games
18:20 Odchod autobusu na spoločenský raut, ktorý bude vo Vinárskom dome v Pezinku na úpätí Malých Karpát.
Štvrtok (14. 2. 2008)
09:00 - 10:00 pozvaná prednáška - miestnosť KS (chair: Jiří Dvorský)
Khalid Saeed: Sound and Voice Verification and Identification: A Brief Review of Töeplitz Approach
10:00 - 10:30 občerstvenie
10:30 - 11:45 sekcia E (dlhé príspevky) - miestnosť Z80 (chair: Ján Paralič)
Václav Snášel, Hana Řezanková, Dušan Húsek, Miloš Kudělka, Ondřej Lehečka: Semantic Analysis of Web Pages Using Nonnegative Matrix Factorization
Karol Furdík, Ján Hreňo, Tomáš Sabol: Conceptualisation and Semantic Annotation of eGovernment Services in WSMO
Richard Veselý, Mária Bieliková: Reprezentácia ontológií relačným modelom a realizácia dopytovania
10:30 - 11:45 sekcia F (dlhé príspevky) - miestnosť Z60 (chair: Olga Štěpánková)
Zdeněk Češka, Ivo Hanák, Roman Tesař: Extrakce N-gramů z rozsáhlých textů
Viliam Ročkai: Asociatívne učenie konceptov
Martin Ralbovský, Jan Rauch: Investigating Measures of Association by Graphs and Tables of Critical Frequencies
12:00 - 13:00 obed
13:00 - 14:00 prestávka
14:00 - 15:00 pozvaná prednáška - miestnosť KS (chair: Jan Rauch)
Karel Ježek, Josef Steinberger: Automatic Text Summarization: The state of the art 2007 and new challenges (prezentácia)
15:00 - 15:30 občerstvenie
15:30 - 16:50 sekcia G (projekty) - miestnosť Z80 (chair: Luboš Popelínský)
Maria Bieliková, Pavol Návrat: Adaptívny webový portál pre výučbu programovania
Tomáš Kliegr, Jan Rauch, Vojtěch Svátek, Tomáš Vejlupek: Omnipack Case Study – Competitive Intelligence Supported by Semantic Annotation
Vojtěch Svátek, Petr Berka, Jan Nemrava, Josef Petrák, Pavel Praks, Miroslav Vacura, Ebroul Izquierdo, Craig Stewart: The K-Space Network of Excellence: on the Way to ‘Semantic’ Multimedia
Tomáš Vejlupek: Sw nástroje pro tvorbu znalostní báze
16:50 - 18:00 panelová diskusia - miestnosť Z80 (chair: Václav Snášel)
Web 2.0, 3.0, X.Y; co přinesl semantický web?
18:00 - 20:00 posterová sekcia, diskusia + ľahká večera - salónik (chair: Pavol Návrat)
Piatok (15. 2. 2008)
9:00 - 10:00 pozvaná prednáška - miestnosť KS (chair: Pavel Smrž)
Petr Musílek: Using the Web as Aid in Natural Language Processing (prezentácia)
10:00 - 10:30 občerstvenie
10:30 - 11:45 sekcia I (dlhé príspevky) - miestnosť Z60 (chair: Petr Berka)
Martin Šumák, Peter Gurský: Preferenčné vyhľadávanie v metrických priestoroch
Daniel Vodák, Luboš Popelínský: Jak mravenčí kolonie dobývají znalosti
Oto Vozár, Mária Bieliková: Príprava dát na analýzu v doméne publikácií
10:30 - 12:10 sekcia J (dlhé príspevky) - miestnosť Z80 (chair: Peter Mikulecký)
Martin Sarnovský, Peter Kostelník, Peter Butka, Ján Hreňo, Dáša Lacková: First Demonstrator of HYDRA Middleware Architecture for Building Automation
Zdeňka Linková, Martin Řimnáč: Automatizovaný návrh pravidel pro integraci dat a sémantický web
Martin Sarnovský, Peter Butka, Vladimír Safko: Distribuované zhlukovanie textových dokumentov v prostredí Gridu
Marek Skokan, Peter Bednár: Semantic orchestration of services in eGovernment
12:10 - 12:30 ukončenie konferencie - miestnosť Z80 (Václav Snášel, Pavol Návrat)
12:30 - 13:30 obed