Slovensky | English
Znalosti: 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2001

» Organizačný výbor

Pavol Návrat (spolupredseda)
Daniela Chudá (spolupredseda)
Anton Andrejko
Alexandra Bieleková
Mária Bieliková
Mária Hricová
Tibor Krajčovič
Zuzana Macková
Zuzana Marušincová
Branislav Steinmüller
Ján Suchal
Oľga Zemanovičová

Všetci sú z Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.