Slovensky | English
Znalosti: 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2001

» Steering committee

Jan Rauch, VŠE, Praha (chair)

Pavol Návrat, FIIT STU v Bratislave
Ján Paralič, TU Košice
Jaroslav Pokorný, MFF UK Praha
Lubomír Popelínský, FI MU Brno
Václav Snášel, VŠB-TU Ostrava
Vojtěch Svátek, VŠE Praha
Olga Štěpánková, FEL ČVUT Praha