Slovensky | English
Znalosti: 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2001

» Registered participants

Last update: January 28th, 2008

Mária Bieliková

Slovenská technická univerzita, FIIT STU

Jiří Jelínek

Fakulta managementu VŠE

Peter Gurský

UPJŠ

Martin Šumák

UPJŠ

Tomáš Horváth

UINF UPJŠ Košice

Robert Novotny

Ústav informatiky, PF UPJŠ, Košice

Veronika Vaneková

Ústav informatiky, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Jana Pribolová

Ústav Informatiky, PF UPJŠ, Košice

Petr Šaloun

Ostravská univerzita v Ostravě

Stanislav Krajči

UPJŠ Košice

Kristína Machová

Technická univerzita v Košiciach

Anton Andrejko

Slovenská technická univerzita, FIIT STU

Michal Barla

Slovenská technická univerzita, FIIT STU

Michal Tvarožek

Slovenská technická univerzita, FIIT STU

Pavol Návrat

Slovenská technická univerzita, FIIT STU

Marián Lekavý

Slovenská technická univerzita, FIIT STU

Ivan Kapustík

Slovenská technická univerzita, FIIT STU

Viera Rozinajová

Slovenská technická univerzita, FIIT STU

Olga Štěpánková

FEL ČVUT v Praze

Jan Rauch

VŠE Praha

Jozef Šiška

FMFI UK

Martin Ralbovský

Vysoká škola ekonomická

Roman Barták

Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

Ján Paralič

Technická univerzita v Košiciach

Tomáš Vejlupek

Tovek spol. s r.o.

Ondřej Šváb

Vysoká škola ekonomická v Praze

Viliam Ročkai

FEI TU v Košiciach

Peter Butka

TU Košice

Martin Sarnovský

TU Košice

František Babič

TU Košice

Peter Bednár

TU Košice

Marek Skokan

Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach

Karol Furdík

Technická univerzita v Košiciach

Petr Berka

Vysoká škola ekonomická

Ján Hreňo

Technická univerzita v Košiciach

Radek Burget

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Michael Kunc

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Gabriel Lukáč

TU Košice

Ladislav Buřita

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

Jaroslav Carbol

Bezpečnostní informační služba

Jaroslav Říha

Bezpečnostní informační služba

Josef Steinberger

Západočeská univerzita v Plzni

Karel Ježek

Západočeská univerzita v Plzni

Nadežda Andrejčíková

STU

Martin Řimnáč

Ústav informatiky AV ČR

Zdeněk Češka

Západočeská univerzita v Plzni

Květoslav Malý

Vysoké učení technické v Brně

Peter Mikulecký

Univerzita Hradec Králové

Luboš Popelínský

KD Lab FI MU

Radek Mařík

CA CZ s.r.o.

Tomáš Kliegr

Fakulta informatiky a statistiky VŠE

Vojtěch Svátek

Vysoká škola ekonomická v Praze

Josef Petrák

Vysoká škola ekonomická, Katedra informačního a znalostního inženýrství

Nováková Lenka

České vysoké učení technické v Praze, fakulta elektrotechnická, katedra kybernetiky

Ondřej Procházka

Univerzita Hradec Králové

Martina Husáková

Univerzita Hradec Králové

Michal Toman

Západočeská univerzita v Plzni

Klára Antlová

Hospodářská fakulta Technická univerzita v Liberci

Rostislav Miarka

Ostravská univerzita v Ostravě

Michal Laclavík

Ústav informatiky SAV

Miroslav Vacura

Vysoká škola ekonomická v Praze

Peter Kapec

Slovenská technická univerzita, FIIT STU

Miroslav Kolínsky

VŠE Praha

Eva Rakovská

Ekonomická Univerzita

Jan Dědek

Univerzita Karlova v Praze

Miroslav Prýmek

Fakulta informatiky, Masarykova univerzita Brno

Jan Martinovič

VSB-Technical University of Ostrava

Jan Kožusznik

Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava

Pavel Smrž

Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta informacních technologií

Petr Musilek

University of Alberta

Ladislav Beránek

Jihoceská universita, katedra informatiky

Khalid Saeed

Bialystok Technical University

Jiří Dvorský

VŠB-TU Ostrava

Jan Platoš

VŠB-TU Ostrava

Hussam Abdulla

VSB-Technická univerzita Ostrava

Václav Snášel

VSB-Technická univerzita Ostrava