Slovensky | English
Znalosti: 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2001

» Accepted papers

Full papers | Research projects | Industrial projects |Posters

» Full papers

Program committee on 19. 11. 2007 decided about acceptance of following papers:

Radek Mařík

Ontological Re-Classifications of Instances (presentation)

Zdeněk Češka, Ivo Hanák, Roman Tesař

Extrakce N-gramů z rozsáhlých textů (presentation)

Jiří Jelínek

Identifikace tématických sociálních sítí (presentation)

Martin Sarnovský, Peter Butka, Vladimír Safko

Distribuované zhlukovanie textových dokumentov v prostredí Gridu (presentation)

Anton Andrejko, Mária Bieliková

Porovnávanie inštancií ontologických konceptov (presentation)

Zdeňka Linková, Martin Řimnáč

Automatizovaný návrh pravidel pro integraci dat a sémantický web (presentation)

Viliam Ročkai

Asociatívne učenie konceptov (presentation)

Marián Lekavý, Jozef Wagner

Various Uses of Potential Map in a Soccer Game (presentation)

Václav Snášel, Pavel Krömer, Jan Platoš

Benchmarking Hybrid Selection and Adaptive Genetic Operators (presentation)

Oto Vozár, Mária Bieliková

Príprava dát na analýzu v doméne publikácií (presentation)

Martin Šumák, Peter Gurský

Preferenčné vyhľadávanie v metrických priestoroch (presentation)

Martin Ralbovský, Jan Rauch

Investigating Measures of Association by Graphs and Tables of Critical Frequencies (presentation)

Karol Furdík, Ján Paralič, Pavel Smrž

Classification and automatic concept map creation in eLearning environment (presentation)

Karol Furdík, Ján Hreňo, Tomáš Sabol

Conceptualisation and Semantic Annotation of eGovernment Services in WSMO (presentation)

Roman Barták, Ondřej Čepek, Martin Hejna

Temporal Reasoning in Nested Temporal Networks with Alternatives (presentation)

Richard Veselý, Mária Bieliková

Reprezentácia ontológií relačným modelom a realizácia dopytovania (presentation)

Jozef Šiška, Michal Turček, Milutín Krištofič

Logic Programming and Knowledge Representation in Computer Games (presentation)

Daniel Vodák, Luboš Popelínský

Jak mravenčí kolonie dobývají znalosti (presentation)

Vojtěch Svátek, Ondřej Šváb

Towards Retrieving Scholarly Literature via Ontological Relationships (presentation)

Stanislav Krajči, Jana Krajčiová

Sociálne siete a fuzzy formálna konceptová analýza (presentation)

Václav Snášel, Hana Řezanková, Dušan Húsek, Miloš Kudělka, Ondřej Lehečka

Semantic Analysis of Web Pages Using Nonnegative Matrix Factorization (presentation)

Lenka Nováková, Filip Karel, Petr Aubrecht, Marie Tomečková, Jan Rauch, Olga Štěpánková

Hledání zajímavých podskupin definovaných pomocí trendů v časových oknech (presentation)

Martin Polovinčák, Hussam M. Dahwa, Václav Snášel

Changes of Visualised Data after Concept Lattice Reduction Using Matrix Decompositions (presentation)

Martin Sarnovský, Peter Kostelník, Peter Butka, Ján Hreno, Dáša Lacková

First Demonstrator of HYDRA Middleware Architecture for Building Automation (presentation)

Marek Skokan, Peter Bednar

Semantic orchestration of services in eGovernment (presentation)

» Research projects

Maria Bieliková, Pavol Návrat

Adaptívny webový portál pre výučbu programovania (presentation)

Tomáš Kliegr, Jan Rauch, Vojtěch Svátek, Tomáš Vejlupek

Omnipack Case Study – Competitive Intelligence Supported by Semantic Annotation (presentation)

Vojtěch Svátek, Petr Berka, Jan Nemrava, Josef Petrák, Pavel Praks, Miroslav Vacura, Ebroul Izquierdo, Craig Stewart

The K-Space Network of Excellence: on the Way to 'Semantic' Multimedia (presentation)

» Industrial projects

Tomáš Vejlupek

Sw nástroje pro tvorbu znalostní báze (presentation)

» Posters

Michael Kunc, Radek Burget

Klasifikace prvku dokumentu na základe vizuálních rysu

Ladislav Beránek

Network analysis in the maketing

Ondřej Procházka

Přenositelnost skrytých znalostí

Veronika Vaneková

Metódy získavania používateľských preferencií

Martina Husáková, Kamila Olševičová

Výběr prostředí pro správu map témat

Rostislav Miarka

Znalostní vzory - Knowledge patterns

Zdeněk Velart, Petr Šaloun

Analýza obsahu kurzu, návrh navigace vytvořené z textu při použití pojmů ontologie

Miroslav Prýmek, Aleš Horák

Using KQML as the Agent Message Content Language in an Electrical Power Network Simulation

Peter Kapec, Martin Šperka

Visual Information Discovery in Software Systems

Jozef Vrana, Kristína Machová, Martin Džbor

Podpora sémantického vyhľadávania na webe

Kristína Machová, Jana Modrovičová

Systém AWA v podpore adaptivity webu

František Babič, Ján Paralič, Jozef Wagner

KP-Lab platform based on service-oriented approach

Jan Dědek, Peter Vojtáš

Extrakce informací z textově orientovaných zdrojů webu

Miroslav Vacura, Hana Vymazalová

Využití metod znalostního inženýrství při analýze pramenů z pohřebišt staroegyptských úředníků

Peter Mikulecký

Knowledge Rich Intelligent Environments for Managerial Decision Support

Ivo Vondrák, Jan Martinovič, Jan Kožusznik, Svatopluk Štolfa, Jan Unucka, David Ježek

The System for an Emergent Flood Prediction

Michal Toman

Srovnání přístupů extrakce užitečné informace z webu

Michal Laclavík, Martin Šeleng, Ladislav Hluchý

Ontea: Platforma pre sémantickú anotáciu založenú na vzoroch

Peter Butka, Gabriel Lukáč

Architecture and Integration of Prototype in SAKE

Simon Schenk, Josef Petrák

Sesame RDF Repository Extensions for Remote Querying

Miroslav Kolínsky, Jan Nemrava, Vojtěch Svátek

Ukladanie výsledkov extrakcie informácií do IPTC hlavičiek športových obrázkov

Klára Antlová

Využití znalostí v malých a středních podnicích