Slovensky | English
Znalosti: 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2001

» Znalosti 2008

Konferencia s odbornou zaštitou IFIP, technického výboru 12 pre umelú inteligenciu.

Znalosti 2008 sú siedmou zo série konferencií usporiadaných v Prahe (2001), Ostrave (2003), Brne (2004), Starej Lesnej (2005), Hradci Králové (2006) a Ostrave (2007). Hlavným cieľom je vytváranie a diskutovanie najnovších trendov vo výskume a vývoji v oblastiach objavovania, spracovania, sprístupňovania, organizovania a prezentovania znalostí.

Odporúčame autorom pozvaných prednášok a vybraných príspevkov prezentovaných na konferencii Znalosti 2008, aby prihlásili rozšírené verzie príspevkov na publikovanie v časopise Computing and Informatics. Prihlásené príspevky budú posúdené recenzentmi. Prijatie príspevku je podmienené rozhodnutím recenzentov.

Stiahnite si pozvánku k účasti na konferencii (Call For Participation).

Bratislavský hrad

» Konferenciu organizujú

  • Ústav informatiky a softvérového inžinierstva FIIT STU v Bratislave
  • Katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava
  • Fakulta informatiky a managementu UHK Hradec Králové
  • FEL ČVUT v Praze
  • Centrum pre informačné technológie FEI TU v Košiciach
  • Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze
  • Fakulta informatiky MU Brno
  • Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze